متقاضی استخدام در واحد های صنعتی
متقاضی اشتغال از طریق خود اشتغالی
متقاضی اشتغال از طریق کار آفرینی

تعاریف:

خوداشتغالی چیست ؟ نوعی از اشتغال است که در آن فرد با استفاده از سرمایه شخصی و یا استفاده از تسهیلات دریافتی، با توجه به مهارت مربوطه برای خود واحد کسب و کار در قالب واحد صنفی یا مشاغل خانگی راه اندازی نموده، کار کرده و کارفرمای خویش می‌باشد. معمولا در این مشاغل خصوصا در حوزه خدمات، نیاز به سرمایه زیادی نبوده و با تهیه ابزار و تجهیزات مختصر مربوطه می توان درآمد مناسبی برای خود فراهم نمود.

كارآفريني چيست ؟ كارآفريني یکی از مسیرهای اشتغالزایی می باشد كه در طي آن فرد كارآفرين، با عملیاتی نمودن ايده هاي نو و خلاق به ایجاد فرصت هاي جديد شغلی برای خود و افراد دیگر مبادرت  مي ورزد.