چنانچه تا کنون از دستگاه اجرایی مربوطه (صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری و پارک علم و فناوری) یا این سامانه نام کاربری و رمز عبور دریافت نکرده اید و تمایل به جذب نیروی کار ماهر از طریق این سامانه هستید. با استفاده از ثبت نام پس از ثبت مشخصات واحد مربوطه، در اولین فرصت نام کاربری و رمز عبور به واحد شما جهت دسترسی به صفحه اختصاصی آن واحد برای درج نیاز نیروی کار و رهگیری جذب آنها تخصیص داد خواهد شد.

چنانچه از طریق دستگاه اجرایی مربوطه ( صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری و پارک علم و فناوری) یا این سامانه نام کاربری و رمز عبور دریافت کرده اید. با استفاده از ورود با درج نام کاربری و رمز عبور مربوطه به صفحه اختصاصی خود وارد شده و می توانید نسبت به درج نیاز نیروی کار خود و رهگیری جذب آنها از طریق این سامانه اقدام نمایید.