ردیف نام واحد عنوان مشاغل مورد نیاز تاریخ ثبت نام
ردیف
نام واحد
عنوان مشاغل مورد نیاز
تاریخ ثبت نام
ردیف نام واحد عنوان مشاغل مورد نیاز تاریخ ثبت نام
۱ بهساز فولاد
تراشکار درجه ۲- تراشکار cnc
از ۹۹/۳/۲۵ لغایت ۹۹/۳/۲۸ ۳۶
شرکت روئن صافی
جوشکارco2 آرگون-نگهداری و تعمیرات (برق/ مکانیک)- پایش تولیدی(صنایع)
از ۹۹/۶/۲۳ لغایت  ۷۱
آریا دیزل موتور
مکانیک خودرو-کارشناس فنی خودرو-مکانیک برق خودرو
از ۹۹/۱۰/۰۱ لغایت
۲ شرکت پارس گیتی گستر مبین اروند
برق الکترونیک- هیدرولیک
از ۹۹/۰۴/۰۵ لغایت
۳۷
شرکت استیل پاسارگاد البرز
تراشکار- جوشکار ساده
 از ۹۹/۶/۲۵ لغایت
 ۷۲ شرکت سپید طب نیا
سرپرست تولید دارو
از ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ لغایت
۳ شرکت لجور آرمان
برق الکترونیک- هیدرولیک از ۹۹/۰۴/۰۵ لغایت  ۳۸ شرکت دهقان ورز
اپراتورcnc- تکنسین الکترونیک- اتوماتیک
از ۹۹/۰۸/۰۱ لغایت  ۷۳
شیرهای صنعتی رستا گروه
تراشکارمنوال- تراشکارcnc-فرزکارcnc- جوشکار آرگون
 از ۹۹/۱۱/۰۱ لغایت
۴ شرکت پارس اگزوز
جوشکار co2 – جوشکار برق
از ۹۹/۴/۱۰ لغایت ۹۹/۴/۱۲  ۳۹ گسترش خدمات ایمنی و آتشنشانی نگهبان
تراشکار
 از ۹۹/۰۷/۰۵ لغایت ۷۴
پترو فولاد پارس
اپراتورcnc-اپراتور دریل رادیال – دریل پلیت-اره نواری-جوشکار زیر پودری
 از ۹۹/۱۰/۱۵ لغایت 
۵ شرکت گسترش ارتباطات بهداد(مرحله ۲)
-فرز کار- مونتاژ کارالکترونیک
از۹۹/۴/۳۰لغایت  ۴۰ شرکت مهندسین مشاور ابتکار صنعت
تراشکار- مسئول فنی
  از ۹۹/۰۷/۰۷ لغایت  ۷۵ آریا پرتو پارس
جوشکارco2-جوشکار برق
از ۹۹/۱۰/۱۵ لغایت  
۶ شرکت محور خودرو(ومکو)
تراشcnc- مکانیک صنایع-plc- فرزcnc
از۹۹/۴/۲۹ لغایت ۹۹/۴/۳۱
 ۴۱ شرکت پرده جیناک
اپراتور تخصصی دستگاه تولید پرده
  از ۹۹/۰۷/۰۷ لغایت  ۷۶ سپهر چرم خاورمیانه
اپراتورخط تولید-کنترل کیفیت- بسته بند-چاپ/تکنسین آزمایشگاه/حسابدار/انباردار/نیروی فنی/مکانیک/اداری
 از ۹۹/۱۰/۱۳ لغایت
۷ شرکت آسیا بهین برق
طراح الکتریکال تابلو برق- مونتاژ کار تابلو – اپراتور cnc
از۹۹/۵/۲ لغایت
۴۲
آونگ (فرودگاه پیام)
سرپرست مونتاژ بردهای الکترونیکی
   از ۹۹/۰۷/۱۵ لغایت  ۷۷ شرکت دانش بنیان ماناصنعت
 تراشکارcnc-فرز کارcnc
از ۹۹/۱۰/۲۰ لغایت 
۸ شرکت ترانس گستر
سیم پیچ
از۹۹/۵/۱ لغایت ۴۳
تجهیزات برق بهین تجربه
اپراتور ماهر تولید(پرسکار- تزریقکار- ماشینکاری)- تکنسین برق
  از ۹۹/۰۷/۱۵ لغایت   ۷۸ مهندسی ایمن تبار
تراشکار-فرزکار-بازرس کنترل کیفیت-کنترل تولید
از ۹۹/۱۱/۱۵ لغایت  
۹ شرکت سبلان درب
جوشکارco2- نجار-برشکار -رنگ کار
از ۹۹/۵/۲ لغایت
 ۴۴ شرکت طیف آسا البرز
مونتاژ کار تابلو برق
  از ۹۹/۰۷/۱۰ لغایت  ۷۹ آرد آریا کار
 تکنسین برق صنعتی
از ۹۹/۱۱/۱۵ لغایت  
۱۰ شرکت البرز صنعت(مرحله۲)
اپراتور cnc- قالبساز
از۹۹/۵/۷ لغایت
 ۴۵ هلدینگ آریا بنیز
جوشکار-مونتاژ کار- فایبر کار
  از ۹۹/۰۷/۱۵ لغایت ۸۰
ماشین سازی تک
تراشکار
 از ۹۹/۱۱/۱۵ لغایت 
۱۱ شرکت مادیران تعمیر کار لوازم خانگی- صافکار و نقاش-جوشکار نقره-کارشناس نگهداری و تعمیرات-کارگر تولید-کنترلر کیفی از۹۹/۵/۷ لغایت ۴۶
صنایع گازی پریستلی
جوشکار- plc کار
  از ۹۹/۰۷/۱۷ لغایت
۸۱
دامداران
 تراشکار از ۹۹/۱۱/۱۵ لغایت  
۱۲ شرکت آلیاژ جوش آریا(مرحله۲)
جوشکار-مونتاژ کار-کارگر ساده-جوشکار دستی-مهندس برق

از۹۹/۵/۷ لغایت
 ۴۷  تجهیز ارگ پارسیان
جوشکار گاز-تکنسین piping-تکنسین packaging- مونتاژ کار
   از ۹۹/۰۷/۱۷ لغایت  ۸۲ سازه سوله ماموت
جوشکارco2- تکنسین مونتاژ
از ۹۹/۱۱/۱۸ لغایت  
۱۳ شرکت ماشین معدنی رستاک
تکنسین فنی برققدرت/برق صنعتی
از۹۹/۵/۷ لغایت  ۴۸ ارتباط سازان پیشرو تک نما
مونتاژ قطعات الکترونیک
   از ۹۹/۰۷/۲۰ لغایت  ۸۳ کارا صنعت
اپراتور و برنامه نویس cnc
از ۹۹/۱۲/۰۱ لغایت  
۱۴ شرکت تکنو صنعت
۳dmax کار-کابینت ساز-جوش کار -خم کار
از۹۹/۵/۱۱ لغایت  ۴۹ واحد صنفی فاطمی
نقاش خودرو
 از ۹۹/۰۷/۲۲ لغایت  ۸۴  پلاستیک بانی نو
کارشناس برق و الکترونیک
از ۹۹/۱۲/۰۱ لغایت  
۱۵ شرکت ایمن آسانسور توس
پرسکار-حسابدار
از۹۹/۵/۱۵ لغایت ۵۰
شرکت مهندسی خور
اپراتورcnc- کارشناس تعمیرات و نگهداری- کارشناس کنترل پروژه-کارشناس مهندسی صنایع
از ۹۹/۰۸/۰۳ لغایت  ۸۵
پوشش تهران نوید
تکنسین
از ۹۹/۱۲/۰۹ لغایت   
۱۶ شرکت نخل زیتون آذران
تاسیسات صنعتی- برق صنعتی-برق الکترونیک-اپراتور فنی
از۹۹/۵/۱۴ لغایت  ۵۱ شرکت جمشاسب
 مسئول R&D -مسئول رسانه های اجتماعی- بازاریابی و فروش
از ۹۹/۱۰/۰۱ لغایت   ۸۶ آذین خودرو
تکنسین برق صنعتی-تکنسین مکانیک-تکنسین طراحی صنعتی
 از ۹۹/۱۲/۰۹ لغایت   
۱۷ شرکت تولیدی شیوا کارشناس تاسیسات- کارشناس برق- کارشناس مکانیک از۹۹/۵/۱۵ لغایت ۵۲
پارس ویتامین
 اپراتور ماهر دستگاه(گرایش مکانیک و برق)
از ۹۹/۰۸/۰۶ لغایت  ۸۷
پیران پلیمر پارس
تکنسین برق صنعتی-تکنسین مکانیک-   از ۹۹/۱۲/۰۹ لغایت   
۱۸ گروه صنعتی پژوهی زر ماکارون
تکنسین تاسیسات- تکنسین برق- تکنسین مکانیک
از۹۹/۵/۱۵ لغایت ۹۹/۰۵/۳۰
۵۳
افراتاب
مونتاژ کار قطعات الکترونیک
 از ۹۹/۰۸/۰۸ لغایت  ۸۹  ایران کاوه سایپا
 جوشکار co2
 از ۹۹/۱۲/۰۹ لغایت    
۱۹ شرکت برنالین کارگر خط تولید از۹۹/۵/۲۶ لغایت  ۵۴ زگال شمال
سرپرست تولید-اپراتور تولید
 از ۹۹/۰۸/۱۰ لغایت   ۹۰ فرسار تجارت
تراشکار-فرز کار-تکنسین مونتاژ مکانیک
  از ۹۹/۱۲/۱۶ لغایت  
۲۰ شرکت سیال نیرو صنعت برنامه cnc- تراشکار از۹۹/۵/۲۶ لغایت ۹۹/۰۶/۰۱  ۵۵ آبان توسعه
تراشکار- فرز کار- قالبساز
از ۹۹/۰۸/۱۱ لغایت
 ۹۱ آذین الکترونیک پیشرو
تکنسین برق
  از ۹۹/۱۲/۱۹ لغایت   
۲۱ شرکت فرنیا آذین پارس جوشکارco2 از۹۹/۵/۲۶ لغایت  ۵۶ پمپ گستران پویا(مرحله۲)
فرزcnc- فرزnc- مکانیک
از ۹۹/۰۸/۱۴ لغایت   ۹۲  دبش سبز گستر
ورسو-شوبر-تعمیر و نگهداری-کوهمن-چاپ-برش لیزری-هایدلبرگ-دایکات
از ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ لغایت
۲۲ شرکت صنایع کیمیاران تکنسین مکانیک(جوشکاری)- تکنسین برق(برق صنعتی) از۹۹/۵/۲۶ لغایت ۵۷
شرکت جمع ساز
تزریق کار
 از ۹۹/۱۰/۰۱ لغایت  ۹۳
ایمن ساخت پاساسارگاد
جوشکار برق/co2-نقاش صنعتی- صنایع- نیروی فنی
از ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ لغایت 
۲۳ شرکت پرژیان(فرودگاه پیام) تاسیسات از۹۹/۵/۲۹ لغایت  ۵۸ شرکت سه نان
تکنسین مکانیک-تکنسین برق
  از ۹۹/۰۸/۱۶ لغایت   ۹۴ تولیدی پوشاک باران
سرپرست تولید-زیگزال دوز-میاندوز-چرخکار
 از ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ لغایت 
۲۴ شرکت ملزومات برق برق از۹۹/۶/۱ لغایت  ۵۹ شرکت ماموت
جوشکار- کارشناس ستادی
   از ۹۹/۰۸/۱۹ لغایت   ۹۵ پارس رگولاتور
تراشکار CNC-
QC حین تولید
 از ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ لغایت  
۲۵ شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا
تکنسین ابزار سازی-تکنسین تعمیرات ماشینکاری-تکنسین تاسیسات
از۹۹/۶/۴ لغایت  ۶۰ شرکت میراب پروفیل(هافمن
کارشناس اندازه گیری
  از ۹۹/۰۸/۲۴ لغایت  ۹۶ تکنام پارس دامون
تکنسین تولید-کنترل کیفیت
از ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ لغایت
 ۲۶ شرکت فام نگار البرز
اپراتور تولید- نیروی فنی-متخصص فنی(برق صنعتی/پنوماتیک)
از۹۹/۶/۱۱ لغایت  ۶۱ شرکت شبکه گستر ساینا
 تکنسین فنیدرجه۱و۲و۳-کارمند فروش- کارمند مارکتینگ
   از ۹۹/۰۸/۲۴ لغایت  ۹۷ نیکجو ابزار طب
نقشه کش صنعتی
از ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ لغایت    
 ۲۷ شرکت چاپ آلومینیوم ایران زمین
جوشکار برق-تاسیسات- مکانیک
از۹۹/۶/۱۱ لغایت  ۶۲ شرکت مهندسی پویا توربین
 فرزکار cnc- مهندسی مکانیک با گرایش ساخت و تولیدو یا جامدات
   از ۹۹/۰۸/۲۴ لغایت   ۹۸ پویش گستر صنعت
تکنسین فنی-تکنسین کنترل کیفیت-نقشه کش صنعتی
 از ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ لغایت    
۲۸
صنایع چاپ و بسته بندی
اپراتور دستگاه چاپ-لمینت-برش-فلکسو
از۹۹/۶/۱۱ لغایت  ۶۳ نمایندگی مدیران خودرو
برقکار خودرو-مکانیک خودرو-کارشناس فروش خودرو
    از ۹۹/۰۸/۲۴ لغایت   ۹۹ تولیدی و صنعتی گرمدره(وجین)
تکنسین فنی
 از ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ لغایت    
۲۹
تولیدی پوشاک زنانه برند
دوزنده شومیز- اتو کار شومیز- الگو ساز و برشکار زنانه
از۹۹/۶/۱۸ لغایت  ۶۴ شرکت مهان صنعت کانی
زیگزال دوز ماهر-راسته دوزماهر
از ۹۹/۰۹/۰۲ لغایت  ۱۰۰  کراپ لند
 تراشکار-جوشکار  از ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ لغایت  
۳۰
سند باد نو اندیش
جوشکار صنعتی
از۹۹/۶/۱۶ لغایت  ۶۵ شرکت پارس گیتی گستر مبین اروند
جوشکارco2-طراح اینونتور-برقکار-تراشکار-برشکارcnc- مونتاژ کار ماهر
از ۹۹/۰۹/۰۲ لغایت
 ۱۰۱  پیمان گستر پرشین
 مکانیک  از ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ لغایت  
۳۱
صنایع کاسپین پلاستیک آریا
فنی کار- اپراتور دستگاه
از۹۹/۶/۱۶ لغایت  ۶۶ شرکت شایان صنعت
جوشکار-برقکار
از ۹۹/۰۹/۱۸ لغایت
 ۱۰۲ داروهای دام و طیور ویوا
تاسیسات-تعمیر و نگهداری دستگاه
از ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ لغایت   
۳۲
قطعه سازی میرزایی
جوشکار co2 و الکترود
از۹۹/۶/۱۷ لغایت  ۶۷ شرکت پارس ترک سیلو
تراشکار-اپراتور دستگاه گیوتین-اپراتور دستگاه رول رول فرم-اپراتور پانچ cnc- اپراتور دستگاه خم پرس برگ
از  ۹۹/۰۹/۲۲ لغایت
 ۱۰۳ رباط ماشین
جوشکار آرگون -تراشکار
از ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ لغایت    
۳۳
سبز گلشن تیراژه
مکانیک صنایع- برق صنعتی- تراشکار ماهر
از۹۹/۰۷/۰۱ لغایت  ۶۸ شرکت عالیخان
چرخکار ماهر
از  ۹۹/۰۹/۲۹ لغایت
 ۱۰۴  شید سان
اپراتور cncلیزر-اپراتور پرس برگ plc
از ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ لغایت     
۳۴
کیمیای سبز افرا
جوشکاری- آهنگری
از۹۹/۶/۲۰ لغایت ۶۹ شرکت آذرا هنگام البرز
نقشه کش
از  ۹۹/۰۹/۲۹ لغایت    ۱۰۵ هوایار
 تکنسین برق-تکنسین مکانیک-مونتاژ کار تابلو برق-تکنسین ماشین کاری-تکنسین تاسیسات از ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ لغایت  
۳۵ شرکت دنیته رنگ کار چوب از۹۹/۶/۲۲ لغایت  ۷۰ توزین توان سنجش
تراشکار-جوشکار-کارشناس الکترونیک-اپراتور ماهر الکترونیک-اپراتور ماهر رنگ پودری
از  ۹۹/۱۰/۰۱ لغایت