مقدمه:

در شرایط کنونی که « اشتغال » برای جوانان به عنوان یکی از دغدغه های مسئولین محترم کشور و استان به شمار می آید، طراحی و ایجاد مسیری کوتاه و مطمئن برای اشتغال پایدار ضروری به نظر می رسد. مهارت تنها مسیری است برای اشتغال که به علت مدت زمان کم و متناسب با نوع مهارت جهت فراگیری، مسیری کوتاه، به علت برنامه ریزی و اجرای آموزشها متناسب با فرصتهای شغلی استان، مسیری مطمئن و با توجه به وابستگی کیفیت و میزان تولید یا خدمات، افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و حوادث ناشی از کار بنگاههایی اقتصادی و واحدهای صنعتی به میزان مهارت نیروی کار، با ضریب پایداری بالا برای اشتغال همراه می باشد.

پروژه اشتغال مهارت محور که در اولین نشست استانی جناب آقای هاشمی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با جناب آقای شهبازی استاندار محترم البرز مطرح و مورد توافق قرار گرفت در راستای تحقق توصیه های ارزشمند مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب خصوصا «علم و پژوهش»، « اقتصاد » و «استقلال و آزادی » و عملیاتی شدن شعار « نهضت مهارت افزایی» وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان البرز با هدف تقویت و توسعه اشتغالزایی پایدار اجرایی می شود.

این پروژه بر اساس ظرفیتهای موجود استان در بخشهای دولتی و غیر دولتی در دو بخش کوتاه مدت ( ویژه کارجویان ماهر) و بلند مدت ( ویژه کارجویان فاقد مهارت) از طریق تعاملات بین دستگاهی با محوریت استانداری البرز به صورت آزمایشی در استان البرز اجرا و در صورت موفقیت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای به سایر استانها نیز تعمیم داده خواهد شد.

کلیات پروژه:

ضرورت اجرای پروژه:

 • تحقق بیانیه گام دوم انقلاب در محورهای «علم و پژوهش»، « اقتصاد » و «استقلال و آزادی »
 • شتاب بخشیدن به ایجاد اشتغال پایدار
 • رفع فقر مهارتی در اقشار مختلف جامعه خصوصا فارغ التحصیلان دانشگاهی

اهداف کیفی پروژه:

 • تقویت و توسعه اشتغال استان
 • نهادینه سازی فرهنگ اشتغال از طریق خوداشتغالی و کارآفرینی در استان
 • نهادینه سازی فرهنگ مهارت آموزی
 • تقویت و توسعه کسب و کارهای نو پا در استان
 • رشد خودکفایی استان در تامین خدمات و محصولات مورد نیاز استان
 • کاهش نرخ بیکاری به ویژه برای جوانان تحصیل کرده و مهارت آموخته

اسناد بالادستی :

 • قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/١٢/۱۳۹۵
 • قانون کار مواد ۱۰۷ تا ۱۱۷
 • قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی