فرم مهارتی منابع انسانی پروژه

کاربر گرامی هنگام ورود اطلاعات دقت نمایید.

مرحله 1 از 4

25%
  • مشخصات پروژه:

  • عنوان پروژهکد پروژه 
    افزودن یک ردیف جدید
  • سازمان ناظرمجری 
    افزودن یک ردیف جدید
  • تاریخ شروع پروژه:تاریخ پایان پروژه: 
    افزودن یک ردیف جدید