ثبت مشخصات واحد های صنعتی و صنفی

کارفرمای گرامی: با توجه به اینکه بر مبنای اطلاعات درج شده در این فرم نسبت به اطلاع رسانی و هماهنگی های بعدی اقدام خواهد شد، در تکمیل این فرم دقت لازم معمول فرمایید.
  • افزودن یک ردیف جدید
  • لگوی رسمی شرکت را در ابعاد 200 در 300 پیکسل و با حجم حداکثر 100 کیلو ارسال کنید
  • 10 − شش =