چهاردهمین جلسه پروژه اشتغال مهارت محور برگزار شدبا حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، معاونین،روسای مراکز،کارشناسان و دبیر اجرایی پروژه در سالن کنفرانس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رهبری برگزار شد.

در این جلسه در خصوص موارد زیر تصمیم گیری شد:
🔹مصوب شد در خصوص پورتال مرکز تخصصی کارآفرینی مجددا از طریق سازمان پیگیری لازم انجام شود.
🔹مصوب شد بازخورد جلسه مورخ ۱۵مهرماه جاری با آموزشگاههای آزاد استان متقاضی مشارکت در پروژه اخذ و نتیجه اعلام شود.
🔹مصوب شد روسای مراکز با هماهنگی مربیان مشارکت کننده در پروژه اشتغال مهارت محور، نقاط ضعف و قوت طرح را بررسی و اعلام نمایند.
🔹مصوب شد کلیه فرآیند اجرایی پروژه اشتغال مهارت محور و پیشرفت آن در هفته جاری جمع بندی و با امضاء مدیر کل برای سازمان ارسال شود.
🔹مصوب شد جزوه ای کامل و جامع در حوزه کارآفرینی توسط مرکز تخصصی کارآفرینی و مهارت های کسب و کار اداره کل تهیه و تدوین شود.
🔹مصوب شد جزوات و محتوای آموزشی الکترونیکی برای مربیان مشارکت کننده در طرح خوداشتغالی آموزش مدیریت کسب و کار ارسال و در صورت تمایل مربیان،برنامه ریزی لازم جهت برگزاری کلاسهای حضوری برای آنان صورت گیرد.
🔹مصوب شد لیست نهایی اولین گروه خوداشتغالی که دوره کسب و کار خود را به اتمام رسانده اند تا پایان هفته آینده جهت اخذ تسهیلات،به استانداری معرفی شوند.