نهمین جلسه پروژه اشنغال مهارت محور با حضور مدیرکل، معاونین، روسای مراکز و کارشناسان اداره کل روز شنبه پانزدهم شهریورماه جاری با هدف بررسی مصوبات جلسه قبلی و پیشرفت کار پروژه در سالن جلسات مرکز شهید رهبری برگزار شد.

مهمترین مصوبات این جلسه به شرح ذیل می باشد:

مصوب شد فرم های اسنعدادسنجی توسط مرکز تخصصی کارآفرینی طی نامه رسمی به  روسای مراکز ارسال شود.

مصوب شد اقدامات لازم در خصوص عضویت کلیه کارآموزان،کارجویان و شرکت ها در کانال اطلاع رسانی پروژه اشتغال مهارت محور صورت پذیرد.

مصوب شد کلیه اطلاعیه های مشاغل در کانال اجتماعی پروژه جهت بهره برداری عموم بارگزاری شود.

مصوب شد هماهنگی لازم جهت مصاحبه صدا و سیما با کارجویان خوداشتغالی مرکز خواهران الزهرا و همچنین نشست خبری با خبرنگاران در خصوص پروژه اشتغال مهارت محور صورت گیرد.

مصوب شد جلسه ای در خصوص نحوه تشکیل تعاونی با کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز برای دوره های خوداشتغالی محور برگزار شود.

مصوب شد روسای مراکز گزارش عملکرد پروژه اشتغال مهارت محور را طی نامه برای فرمانداران ارسال نمایند.

مصوب شد دقت لازم در جذب کارآموزان خوداشتغالی صورت گیرد تا پس از اتمام دوره منجر به خوداشتغالی شود.