بیست و هفتمین جلسه پروژه اشتغال مهارت محور با دستور کار پیگیری و بررسی روند پیشرفت مصوبات جلسات قبل با حضور مهندس غیاثی تبار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، معاونین، روسای مراکز و ادارات و کارشناسان مربوطه در سالن جلسات مرکز شهید رهبری برگزار شد.

بررسی و انجام اصلاحات اطلاعات و فرم های بارگزاری شده در سامانه پروژه اشتغال مهارت محور جهت افزایش سرعت سامانه، تدوین بسته آموزشی اجرای دوره خوداشتغالی برای کارجویان بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز، پیگیری مستمر  اجرای دوره آموزشی خوداشتغالی کارجویان معرفی شده از بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز از لحاظ کیفیت اجرای دوره، محتوای دوره، استعدادسنجی، نظم و انضباط، رضایتمندی افراد و… و ارسال گزارش های مربوطه به معاونت آموزش اداره کل و همچنین تکمیل ثبت نام کارجویان دوره های خوداشتغالی در حال اجرا و اجرا شده در سامانه اشتغال مهارت محور از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه می باشد.