بیستمین جلسه پروژه اشتغال مهارت محور با حضور تقی غیاثی تبار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز،معاونین، کارشناسان و روسای مراکز در سالن جلسات مرکز شهید رهبری با دستور کار بررسی روند پیشرفت مصوبات جلسات قبل برگزار شد.

طراحی و بارگزاری فرم ارتقاء مهارت کارجویان جذب شده در صنایع و واحدهای تولیدی در سامانه اشتغال مهارت محور، راه اندازی شبکه مجازی مربوط به مدیران منابع انسانی شرکت ها و واحدهای صنعتی در راستای بارگزاری اطلاعیه ها و موارد مربوط به پروژه اشتغال مهارت محور، مکاتبه با روسای اتحادیه های استان البرز در خصوص معرفی پروژه، صدور گواهینامه آموزشی برای کارجویان آموزش دیده، شناسایی کارجویان آموزش دیده در مراکز و صنایع و معرفی به روابط عمومی اداره کل، تهیه کلیپ از فرآیند آموزش های منجر به اشتغال در واحدهای صنعتی و صنفی با همکاری کمیته روابط عمومی اداره کل، تهیه لیست اسامی و اطلاعات کارآموزان مهارت دیده در رشته های فنی در آموزشگاههای آزاد استان و ارسال به دبیرخانه پروژه بخشی از مصوبات مهم این جلسه می باشد.