سی و سومین جلسه پروژه اشتغال مهارت محور با دستور کار بررسی روند پیشرفت مصوبات جلسات قبل و تصویب مصوبات جدید با حضور مهندس غیاثی تبار مدیر کل، معاون آموزش، روسای ادارات و مراکز، دبیر اجرایی پروژه و کارشناسان مربوطه در سالن جلسات مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رهبری برگزار شد.
📌انجام برنامه ریزی لازم در خصوص تشکیل جلسه با کارجویان خوداشتغالی مرکز شهید رهبری
📌مکاتبه با استاندار البرز در خصوص میزان تخصیص اعتبار تسهیلات برای کارجویان خوداشتغالی و کارآفریتی پروژه اشتغال مهارت محور در سال ۱۴۰۰ و عدم همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط با پروژه
📌تهیه گزارش تحلیلی کارجویان پروژه اشتغال مهارت محور در هر سه بخش استخدام محور، خوداشتغالی محور و کارآفرینی محور
📌اقدام لازم توسط مرکز تخصصی کارآفرینی اداره کل در خصوص تهیه و طراحی آموزش های کسب و کار بصورت تخصصی و اعلام به دفتر مدیر کل
📌 تهیه لوح تقدیر برای دستگاههای حمایتی مشارکت کننده در پروژه اشتغال مهارت محور
📌گزارش نتایج ثبت نام کارجویان معرفی شده از سوی دستگاههای حمایتی در سامانه اشتغال مهارت محور از سوی دبیرخانه پروژه به دفتر مدیر کل از مهمترین تصمیمات این جلسه می باشد.